Obrazovanje odraslih predstavlja cjeloživotno obrazovanje, odnosno stjecanje kvalifikacija, a namijenjeno je, prije svega, osobama koje zbog nepotpunog znanja/kvalifikacije ne mogu pronaći adekvatan posao, osobama školovanim za zanimanja koja više nisu tražena na tržištu rada, kao i za osobe kojima je neophodna dopuna prethodno stečenih znanja i vještina s novostima u tehničko-tehnološkom razvoju.

Na osnovu Zakona o obrazovanju odraslih USK iz 2013 godine Agencija za zapošljavanje VITA plus Cazin, u saradnji i na osnovu odobrenja Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK pokrenuli smo prvi Centar za obrazovanje odrasli na Unsko-sanskom kantonu.
programi obrazovanja i osposobljavanja odraslih
DOKVALIFIKACIJA
Dokvalifikacija se obavlja za kandidate koji su završili srednju školu u kraćem trajanju od trajanja srednje škole za koju se vrši dokvalifikacija.
U školi se vrši dokvalifikacija za četvorogodišnja.
Kandidati polažu razliku svih predmeta koje nisu imali u predhodno završenoj školi, kao i predmete čiji se sadržaj razlikuje od predmeta koji se izučavaju na smjerovima za koje se vrši dokvalifikacija.

       Potrebna dokumenta za dokvalifikaciju su:

  • sva svejdočanstva o završenom prethodnoj srednjoj školi,
  • diploma o završenoj srednjoj školi,
  • izvod iz matične knjige rođenih ili vjenčanih i
  • zahtjev (u prostorijama Centra)

MAŠINSKA STRUKA

-Bravar
– Zavarivač
– Limar
– Instalater centarlnog
grijanja
– Plinski i vodoinstalater
– Alatničar
– Metalostrugar
– Metaloglodač
– Metalobrusač
– Autolimar
– Precizni mehaničar
– Tokar
– Kovač
– Ljevač
– Kotlar
– CNC operater
-Vulkanizer

ŠUMARSTVO I PRERADA DRVETA

– Čuvar šuma i lovišta
– Stolar
– Lakirer drveta
– Tapetar
– Rasadničar
-Proizvođač primarnih
proizvoda od drveta
-Šumar/rukovodilac
mehanizacijom u
šumarstvu

GRAĐEVINSKA STRUKA

– Tesar-krovopokrivač
– Armirač-betonirac
– Kamenorezac
– Keramičar-trecer
– Zidar-fasader-izolater
– Monter suhe gradnje
– Moler-farber-soboslikar
– Klesar
– Izolater – asfalter

SAOBRAĆAJNA STRUKA

– Vozač motornih vozila
– Autoelektričar
– Autolakirer
– Rukovodilac građevinskim i
pretovarnim mašinama

HEMIJA, NEMETALI I
GRAFIČARSTVO

– Hemijski operater
– Hemijski laborant
– Proizvođač gume i plastike
– Proizvođač celuloze i papira
– Obrađivač stakla
– Proizvođač keramičkih i
opekarskih proizvoda

GEOLOGIJA, RUDARSTVO I METALURGIJA

– Rudar

UGOSTITELJSTVO I TURIZAM

– Konobar
– Poslastičar

POLJOPRIVREDA I PRERADA HRANE

– Cvjećar-vrtlar
– Mesar
– Pekar
– Kuhar
– Farmer
– Prehrambeni prerađivač
– Prerađivač mlijeka
– Voćar-vinogradar-vinar
– Prerađivač žita, brašna i šećera
– Prerađivač industrijskog bilja
– Odgajivač riba i školjki
– Prerađivač voća i povrća
– Stočar
EKONOMIJA PRAVO  
ADM I TRGOVINA

– Trgovac
– Poslovni sekretar/tajnik

TEKSTIL I KOŽARSTVO

– Krojač
– Tekstilac
– Obućar
– Kožar
– Galanterist

ELEKTROTEHNIĆKA STRUKA

– Elektroinstalater
– Elektromehaničar
– Električar
– Elektroničar mehaničar
– Električartelekomunikacija
– Autoelektričar
– Elektroenergetičar
– Monter elektriinstalacija
– Instalater grijanja i
klimatizacije

OSTALA ZANIMANJA

– Frizer-vlasuljar
– Kozmetičar
– Pediker-maniker
– Hemijski čistač
– Dimnjačar
– Fotograf
– Zlatar-draguljar
– Sahadžija
– Mašinski tehničar
– Mašinski tehničar
programer CNC mašina
– Mašinski tehničar za
komp. projektovanje
– Arhitektonski tehničar
– Geodetski tehničar
– Građevinski tehničar
– Ugostitelj

MAŠINSKA STRUKA

– Mašinski tehničar
– Mašinski tehničar programer CNC mašina
– Mašinski tehničar za komp. Projektovanje

POLJOPRIVREDA I PRERADA HRENE

– Poljoprivredni tehničar
– Prehrambeni tehničar
– Veterinarski tehničar
– Poljoprivredni tehničar
– Fitofarmaceut

ŠUMARSTVO I PRERADA DRVETA

– Šumarski tehničar – Tehničar PTT saobraćaja
– Drvoprerađivački tehničar dizajner
– CNC programer
– Tehničar za obradu drveta
– Tehničar hortikulture
– Ekološki tehničar

UGOSTITELJSTVO I TURIZAM

– Ugostiteljsko-kulinarski tehničar
– Ugostiteljski tehničar
– Hotelsko- turistički tehničar
– Turistički tehničar

SAOBRAĆAJNA STRUKA

– Tehničar drumskog saobraćaja
– Tehničar željezničkog saobraćaja
– Tehničar telekomunikacijskog saobraćaja
– Tehničar unutrašnjeg Transporta
-Tehničar PTT saobraćaja

OSTALA ZANIMANJA

– Tekstilni tehničar
– Kožarski tehničar
– Ekološki tehničar
– Kozmetičarski tehničar

ELEKTROTEHNIČKA STRUKA

– Tehničar elektroenergetike
– Elektrotehničar energetike
– Tehničar elektronike
– Tehničar računarstva
– Tehničar za mehatroniku
– Elektrotehničar računske tehnike i automatike
– Elektritehničar za rashladne i termičke uređaje
– Elektrotehniča

MEDICINSKA STRUKA

– Medicinska sestra – tehničar
– Zubno-stomatološki tehničar
– Laboratorijsko-sanitarni tehničar
– Akušersko-ginekološki tehničar
– Pedijatrijska sestra-tehničar
– Fizioterapeutski tehničar
– Sanitarno-ekološki tehničar
– Farmaceutski tehničar

GEOLOGIJA , RUDARSTVO I METALURGIJA

-Geološki tehničar

EKONOMIJA, PRAVO, ADM I TRGOVINA

– Ekonomski tehničar
– Ekonomski tehničar – financijski smijer
– Ekonomski tehničar – komercijalni smijer- poslovno pravni tehničar
– Trgovački tehničar

GRAĐEVINSKA STRUKA
– Arhitektonski tehničar
– Geodeski tehničar
– Građevinski tehničar

HEMIJA, NEMETALI I GRAFIČARSTVO
– Grafički tehničar
– Hemijski tehničar
– Pirotehničar
– Tehničar u industriji nemetala
– Grafički urednik – web designer

MAŠINSKA STRUKA

– Majstor bravar
– Majstor mašinbravar
– Majstor metalostrugar
– Majstor-metaloglodač
– Majstor limar
– Majstor elektrozavarivač
– Majstor plinski zavarivač
– Majstor isntalater centralnog grijanja
– Majstor instalater vodovoda i kanalizacije
– Majstor automehaničar
– Majstor autolimar
– Majstor mašinist parnih turbina
– Majstor mašinist kotlovinskih postrojenja
– Vulkanizer – specijalist

ELEKTROTEHNIČKA STRUKA

– Elektronergetičar majstor za elektroenergetske mreže
– Elektroinstalater majstor za električne instalacije
– Specijalist – serviser računara
– Specijalist – elektroničar telekomunikacijskih uređaja
– Elektroničar-specijalist
– Električar-specijalist
– Elektroenrgetičar majstor za elektroenergetska postrojenja
– Elektromonter specijalist
– Autoelektričar-specijalist
– Elektroinstalater-specijalist

POLJOPRIVREDA I PRERADA HRANE

– Farmer – specijalist
– Pekar-specijalist
– Ratar – specijalist
– Povrtlar- specijalist
– Poljoprivredni mehanizatorspecijalist
– Stočar-specijalist
– Ribar-specijalist
– Zaštia bilja-specijalist
– Mesar-specijalist
– Voćar vinogradar-specijalist
– Ratarsko mehanizatorskispecijalist

OSTALA ZANIMANJA

– Frizer-specijalist
– Dimnjačar-specijalist

UGOSTITELJSTVO I TURIZAM

– Majstor kuhar
– Majstor konobar
– Slastičar

SAOBRAĆAJNA STRUKA
– Majstor-autolakirer
– Majstor-Vozač teških motornih vozila

ŠUMARSTVO I PRERADA DRVETA
– Stolar – specijalist

GRAĐEVINSKA STRUKA
– Majstor moler
– Majstor keramičar
– Majstor krovopokrivač
– Zidar-specijalist