Obrazovanje odraslih predstavlja cjeloživotno obrazovanje, odnosno stjecanje kvalifikacija, a namijenjeno je, prije svega, osobama koje zbog nepotpunog znanja/kvalifikacije ne mogu pronaći adekvatan posao, osobama školovanim za zanimanja koja više nisu tražena na tržištu rada, kao i za osobe kojima je neophodna dopuna prethodno stečenih znanja i vještina s novostima u tehničko-tehnološkom razvoju.

Na onovu člana 21.stav 2 Zakona o obrazovanju odraslih i člana 43. Pravila PU Centar za obrazovanje odraslih VITA PLUS Cazin, na osnovu odluke Upravnog odbora raspisuje se;

JAVNI KONKURS

Za prijem profesora i stručnih saradnika za izvođenja nastave kroz program obrazovanja odraslih za školovanje, prekvalifikaciju, osposobljavanje i usavršavanje i to;

 

 1. Profesor/ica Bosanskog/srpskog/hrvatskog jezika
 2. Profesor/ica Matematike
 3. Profesor/ica Fizike
 4. Profesor/ica Hemije
 5. Profesor/ica Informatike
 6. Profesor/ica Psihologije
 7. Profesor/ica Geografije
 8. Profesor/ica Historije
 9. Profesor/ica Tjelesnog i zdravstvenog odgoja
 10. Profesor/ica Njemački jezik
 11. Profesor/ica Engleski jezik
 12. Profesor/ica Latinskog jezika
 13. Profesor/ica Demokratija i ljudska prava
 14. Profesor/ica dipl.ing.građevinarstva
 15. Profesor/ica dipl.ing.arhikteture
 16. Profesor/ica geodezije
 17. Profesor/ica dipl.ing.mašinstva
 18. Profesor/ica dipl.ing.saobraćaja
 19. Profesor/ica dipl.ing.poljoprivrede
 20. Profesor/ica dipl.ing prehrambene tehnologije
 21. Profesor/ica dipl.ing.elektrotehnike
 22. VKV frizer – specijalist
 23. VKV kuhar – specijalist
 24. Profesor/ica dr.medicine
 25. Profesor/ica dr.medicine
 26. Profesor/ica dipl.med sestra
 27. Profesor/ica dipl.fizioterapeut
 28. Profesor/ica dipl.farmaceut
 29. Profesor/ica dipl.ing.kožarstva
 30. Profesor/ica dipl.ing šumarstva
 31. Profesor/ica dipl. ing. drvne industrije.
 32. Profesor/ica dipl.fotograf
 33. Profesor/ica dipl. grafičkog inženjerstva i dizajna
 34. Profesor/ica dipl. morskog ribarstva

 

Kandidati uz prijavu na konkurs trebaju dostaviti:

 1. Ovjerenu fotokopiju diploma: osnovnog studija,
 2. Dokaz o položenoj pedagoškoj grupi predmeta,
 3. Detaljnu biografiju,
 4. Ostale dokumente za dokazivanje činjenica.

 

Konkurs je otvoren 8 dana od dana objavljivanja. Sa adrogoškim zaposlenicima koji ne prelaze polovinu radnog vremena u toku jedne godine Ustanova će zaključiti ugovor o djelu.

Prijavu dostaviti na adresu:

PU Centar za obrazovanje odraslih VITA PLUS Cazin, na adresi Mala Lisa bb, INCEL.

 

Cazin 28.12.2016 godine

 

Direktor

mr.sci.Asmir Nuhić