Obrazovanje odraslih predstavlja cjeloživotno obrazovanje, odnosno stjecanje kvalifikacija, a namijenjeno je, prije svega, osobama koje zbog nepotpunog znanja/kvalifikacije ne mogu pronaći adekvatan posao, osobama školovanim za zanimanja koja više nisu tražena na tržištu rada, kao i za osobe kojima je neophodna dopuna prethodno stečenih znanja i vještina s novostima u tehničko-tehnološkom razvoju.

 

 

BOSNA I HERCEGOVINA, FEDERACIJA BOSNA I HERCEGOVINA

UNSKO-SANSKI KANTON

CENTAR ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH VITA plus CAZIN

 

 

Na osnovu ovlaštenja Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog  kantona, Rješenjem broj: 10-27-1729-UP-1/2015  od 07.04.2015. godine  u skladu sa Članom 183. stav (2) Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH („Službeni glasnik BiH“ broj 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10 i 18/13),  i Članom 16. Pravilnika o stjecanju Zvanja vozača – instruktora motornih vozila (Sl. Glasnik USK 30/12) PU Centar za Obrazovanje odraslih „VITA  plus“ Cazin,  objavljuje:

 

JAVNI POZIV NA SEMINAR

 Vozača – instruktora motornih vozila

Seminar se odnosi na sva lica koja su uključena u proces osposobljavanja i provjere znanja kandidata za vozača motornih vozila, koja je u obavezi za sve vozače-instruktore motornih vozila.

 

 

Seminar organizira PU Centra za obrazovanje „VITA plus Cazin“  zgrada Incela II sprat, 27.12.2017.god.,s početkom u 15h. Uplate i prijave zajedno sa kopijom lične karte i kopijom instruktorske licence najkasnije izvršiti do 26.12.2017.god. u prostorijama Centra, ili poslati na fax: 037/511-500, ili email: elvis@vitaplus.ba

PRIJAVNI OBRAZAC NA SEMINAR 2017

 

 

Nakon održanog seminara, učesnicima će se izdati potvrda o stručnom usavršavanju koja je, shodno odredbi iz člana 22. stav (5) Pravilnika o stjecanju zvanja vozača-instruktora motornih vozila (”Službeni glasnik BiH”, broj 15/07 i 41/07), Članom 27. stav (4) Pravilnika o uvjetima i načinu dobijanja licence (”Službeni glasnik BiH”, broj 12/07, 41/07 i 13/13),a koji je neophodan uvjet za produženje dozvole instruktora vožnje, odnosno licence predavača/ispitivača.

 

 

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon broj: 037 511 – 500, 061 872 176, 062 604 942.