1-930
2
3
4
5
7
8

Obrazovanje odraslih predstavlja cjeloživotno obrazovanje, odnosno stjecanje kvalifikacija, a namijenjeno je, prije svega, osobama koje zbog nepotpunog znanja/kvalifikacije ne mogu pronaći adekvatan posao, osobama školovanim za zanimanja koja više nisu tražena na tržištu rada, kao i za osobe kojima je neophodna dopuna prethodno stečenih znanja i vještina s novostima u tehničko-tehnološkom razvoju.

VITA plus u svojstvu pravnog lica kao oblik društvo sa ograničenom odgovornošću prvi put se pojavljuje u početku 2011 godine sa sjedištem u Cazinu (BiH) sa zvaničnim nazovom Agencija za zapošljvanje i posredovanje pri zapošljavanju.

Ideja o postojanju subjekta ovakve vrste koji će se baviti prije svega; analizom tržiita rada i zapošljvanja, stvaranjem projekata obuke – edukacije radnika imala je za cilj utjecati na jako loše ekonomske pokazatelje u pogledu zapošljavanja, pripremu radne snage prema potrebama globalne ekonomske trazicije i tehničko tehnološke revolucije.

Uz aktivnu podšku i povezivanje sa Iinstitucijama koje propisuju domaće zakonske okvire, međudržavne sporazume Agencija za zapošljavanje i posredovanje u zapošljavanju VITA plus Cazin je već u polovini 2012 godine znatno zabilježila pomake u razvoju imajući za rezultat dva projekta osposobljavanja i zapošljavanja većeg broja ranika na domaćem tržištu zanimanja (zavarivač, bravar, pomoćni radnik).

Agencija DOO VITA plus u svom radu ostvarila uspješnu sardnju sa domaćim i inostranim poduzećima,kojima je osposobila radnike, imala ugovorenu saradnju te posredovala ili eventualno obavljala poslove direktnog ili indirektnog procesa zapošljavanja.

Na osnovu iskustva kojeg smo stekli u radu i zbog potreba tržišta Agencija za posredovanje u Zapošljavanju VITA plus d.o.o osnovala je PU Centar za obrazovanje odraslih VITA plus Cazin.

Na osnovu Zakona o obrazovanju odraslih osnovan je 22.01.2014 godine Privatna ustanova Centar za obrazovanje odraslih VITA plus Cazin. Centar posjeduje potrebno odobronje Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta.

Privatna ustanova Centar za obrazovanje odraslih VITA plus Cazin nalazi se u Cazinu, Bosna i Hercegovina, prostor za edukaciju i teoretsko obrazovanje nalazi je veličine 450 m2 i 500 m2 prostora za izvođenje praktične nastave.

Od samog osnivanja Centar za obrazovanje odraslih VITA plus, škola a i njeni uposlenici opredjeljeni je za stalno i kontinuirano napredovanje. Obrazovanje odraslih-cjeloživotno obrazovanje koje provodimo, odnosno stjecanja kvalifikacije namijenjeni su, prije svega, obrazovanju za zapošljavanje osoba koje zbog nepotpunog znanja/kvalifikacije ne mogu pronaći adekvatan posao, zatim onih koji su školovani za zanimanja koja više nisu tražena i za nadopunjavanje prije stečenih znanja i vještina s novostima u tehničko-tehnološkom razvoju,kao i stvarnim potrebama privrede.

Ono što je našu Ustanovu promijenilo i zasigurno joj dalo nove dimezije ozbiljnosti i kvaliteta jeste doprinos našem društvu pa i javnim Iinstitucijama Ministarstva obrazovanja nauke kulture i sporta jeste izradi novih programa u obrazovanju koji nisu bili postojani na našim prostorima u porodici medicine, a prije svega bi istakli zanimanje; Njegovatelj III Stepen obrazovanja i program osposobljavanja za zanimanje izrađivač ortopedskih pomagala ortopedske obuće-natkoljene i potkoljene proteze.

Naše zadaće u budućem periodu sasvim sigurno će se riješavati po istim formulama (osposobljavanje i zapošljavanje) radne snage na domaće i inostrano tržište. U skladu s mogućnostima PU Centar za obrazovanje odraslih VITA plus Cazin namjera je takođe istraživati tržište radne snage te na osnovu njega formirati nove programe obrazovanja kao i proširivati svoje kapacitete u pogledu novih radionica tehničke opremljenosti koji će doprinijeti kvalitetnijem i jednostavnijem načinu obrazovanja i stvaranja kvalitetnih kadrova u cilju zapošljavanja.