Obrazovanje odraslih predstavlja cjeloživotno obrazovanje, odnosno stjecanje kvalifikacija, a namijenjeno je, prije svega, osobama koje zbog nepotpunog znanja/kvalifikacije ne mogu pronaći adekvatan posao, osobama školovanim za zanimanja koja više nisu tražena na tržištu rada, kao i za osobe kojima je neophodna dopuna prethodno stečenih znanja i vještina s novostima u tehničko-tehnološkom razvoju.

medicinska sestraOPIS ZANIMANJA:

Zdravstveni radnici samostalno pomažu pojedincu, bolesnom ili zdravom, u obavljanju aktivnosti koje pridonose njegovu zdravlju, oporavku ili mirnoj smrti. Samostalno i u timu provodi zdravstvenu njegu korisnika. Brine se za ličnu sigurnost te za sigurnost korisnika i okoline. Sudjeluje u pripremi i provedbi dijagnostičko-terapeutskih postupaka i zahvata te primjeni lijekova.

Radi u skladu s prihvaćenim standardima, zakonskim obvezama i profesionalnom etikom. Poštuje ljudsko dostojanstvo te kulturološke i vjerske različitosti. Uspješno komunicira s različitim ciljnim skupinama korisnika i s njihovim bližnjima. Podučava i motivira pojedince i obitelj na promjenu životnih navika u svrhu sprječavanja bolesti i poboljšanja zdravlja. Vodi zdravstvenu, sestrinsku i drugu dokumentaciju.

Sudjeluje u procjeni kvalitete zdravstvene njege i sigurnosti rada u skladu s postojećim standardima. Sudjeluje u projektima koji promoviraju zdravlje. Radi u timu za zdravstvenu njegu. Surađuje sa zdravstvenim/multidisciplinarnim timom, osobito s liječnicima te s ostalim osobljem. Ravnopravnost medicinske sestre/tehničara opće njege u zdravstvenome timu temelji se na profesionalnosti, odgovornosti za provedbu mjera zdravstvene zaštite (u skladu sa standardima, uvažavanju i poštovanju svih članova tima i korisnika) te u dosljednoj primjeni zakonskih propisa i etičkih načela u svakodnevnoj praksi.

U svrhu poboljšanja zdravlja pojedinca i zajednice, često surađuje i s drugim stručnjacima: socijalnim radnicima, psiholozima, teolozima, defektolozima – rehabilitatorima, logopedima, pedagozima, nutricionistima.

Zdravstveni radnici najčešće rade u zdravstvenim ustanovama – na bolničkim odjelima, u liječničkim ordinacijama opće prakse, u specijalističkim i dijagnostičkim ordinacijama, u zdravstvenim zavodima te u Ustanovama za zdravstvenu njegu. Njezina/njegova radna mjesta su i socijalne Ustanove  (domovi za starije i nemoćne osobe, domovi za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi, Ustanove za djecu i mladež s teškoćama u razvoju), Ustanove iz odgojno-obrazovnoga sistema (Vrtići, Centri za odgoj i obrazovanje) te Ustanove u zatvorskomu sistemu.

Za više informacija kako upisati ovaj zdravstveni smijer, posjetite nas na adresi: Mala Lisa bb, zgrada Incela II sprat, ili pozovite na 037 511 500 ili nam pišite na elvis@vitaplus.ba

Radno vrijeme od 08-16h, Subotom od 08 – 14h.