Obrazovanje odraslih predstavlja cjeloživotno obrazovanje, odnosno stjecanje kvalifikacija, a namijenjeno je, prije svega, osobama koje zbog nepotpunog znanja/kvalifikacije ne mogu pronaći adekvatan posao, osobama školovanim za zanimanja koja više nisu tražena na tržištu rada, kao i za osobe kojima je neophodna dopuna prethodno stečenih znanja i vještina s novostima u tehničko-tehnološkom razvoju.

Na onovu člana 15 Zakona o obrazovanju odraslih i člana 32. Pravila PU Centar za obrazovanje odraslih VITA PLUS Cazin, na osnovu odluke Upravni odbora raspisuje se;                                            JAVNI KONKURS za upis polaznika u besplatne programe školovanja, prekvalifikacije i dokvalifikacije za invalidna lica preko 60% utvrđene invalidnosti 1.Četverogodišnji program stjecanja srednje stručne spreme i prekvalifikacije za […]

Više

Polaznicima, profesorima, saradnicima i svim muslimanima širom Bosne i Hercegovine i dijaspore želimo uputiti iskrene čestitke povodom muslimanskog praznika Kurban Bajrama, praznika koji nas upućuje na žrtvu na putu dobra i suosjećanja i pomoći onima kojima je ta pomoć potrebna. Želimo da blagodati Bajrama podjelite sa svojim porodicama, komšijama i prijateljima i na taj način potičući […]

Više

Na onovu člana 15 Zakona o obrazovanju odraslih i člana 32. Pravila PU Centar za obrazovanje odraslih VITA PLUS Cazin, na osnovu odluke Upravni odbora raspisuje se;                                            JAVNI KONKURS za upis polaznika u besplatne programe školovanja, prekvalifikacije i dokvalifikacije za invalidna lica preko 60% utvrđene invalidnosti   1.Četverogodišnji program stjecanja srednje stručne spreme i […]

Više

Prema Zakonu o zastiti na radu (“Sluzbene novine SR BiH broj 22/90) poslodavac je duzan osposobiti uposlenika za rad na siguran nacin prije pocetka rada, kod promjena u procesu rada, kod uvodjenja nove radne opreme ili njezine promjene, kod uvodjenja nove tehnologije te kod upucivanja uposlenika na novi posao. Pri tome se mora voditi racuna […]

Više

OPIS ZANIMANJA: Zdravstveni radnici samostalno pomažu pojedincu, bolesnom ili zdravom, u obavljanju aktivnosti koje pridonose njegovu zdravlju, oporavku ili mirnoj smrti. Samostalno i u timu provodi zdravstvenu njegu korisnika. Brine se za ličnu sigurnost te za sigurnost korisnika i okoline. Sudjeluje u pripremi i provedbi dijagnostičko-terapeutskih postupaka i zahvata te primjeni lijekova. Radi u skladu s […]

Više

VITA Plus Cazin objavljuje javni poziv za upis novih polaznika za Njemački jezik Upis se vrši lično u PU Centar za obrazovanje VITA plus Cazin na adresi Mala Lisa bb, svakim radnim danom od 08 do 16h i subotom od 08 do 14h. Predavanja se održavaju 2x sedmično po 2h u dogovorenom terminu, u poslijepodnevnim satima. Po […]

Više