Obrazovanje odraslih predstavlja cjeloživotno obrazovanje, odnosno stjecanje kvalifikacija, a namijenjeno je, prije svega, osobama koje zbog nepotpunog znanja/kvalifikacije ne mogu pronaći adekvatan posao, osobama školovanim za zanimanja koja više nisu tražena na tržištu rada, kao i za osobe kojima je neophodna dopuna prethodno stečenih znanja i vještina s novostima u tehničko-tehnološkom razvoju.

Na onovu člana 15 Zakona o obrazovanju odraslih i člana 32. Pravila PU Centar za obrazovanje odraslih VITA PLUS Cazin, na osnovu odluke Upravni odbora raspisuje se;                                            JAVNI KONKURS za upis polaznika u besplatne programe školovanja, prekvalifikacije i dokvalifikacije za invalidna lica preko 60% utvrđene invalidnosti   1.Četverogodišnji program stjecanja srednje stručne spreme i […]

Više

OPIS ZANIMANJA: ZIDAR – Osnovni je posao zidara, naravno, zidanje: slaganje opeka, kamenih blokova ili blokova od nekog drugog materijala i njihovo spajanje žbukom različite kakvoće i sastava. Osim toga temeljnoga posla, zidar obavlja i druge poslove – postavlja hidroizolaciju, kanalizaciju, okvire za vrata, prozore i dr. Zidari svoj posao započinju upoznavanjem nacrta, skica i […]

Više

Opis zanimanja: Bravari izrađuju dijelove metalnih konstrukcija, obrađuju limove, metalne profile i cijevi te izvode razne montažne radove na građevinskim objektima. Završni proizvodi bravarskog posla jesu: ograde, metalni prozori i vrata, metalni namještaj, dijelovi postrojenja. Bravari koji su zaposleni kod zanatlije ili imaju vlastitu zanatsku radnju izrađuju maloserijske metalne predmete ili dijelove sklopova. Zavisno o vrsti […]

Više

PU Centar za obrazovanje VITA Plus Cazin vrši upis novih polaznika u program obrazovanja odraslih za školovanje u trogodišnjem i četvorogodišnjem sistemu, zatim prekvalifikaciju, osposobljavanje i usavršavanje za zanimanja iz: 1. Mašinske struke, Medicinske struke, Elektrotehničke struke, Građevinske struke, Saobraćajne struke, Poljoprivredne struke, Ugostiteljske struke, drvno-prerađivačke struke te ostalih struka i zanimanja. 2. Posebno naglašavamo […]

Više

Program dokvalifikacije/ stjecanja srednje stručne spreme namjenjeni su kandidatima koji imaju samo osnovnu školu ili su prekinuti u srednjoškolskom obrazovanju, te isti žele nastaviti u istom ili drugom zanimanju. Polazniku koji upisuje program nastavka obrazovanja tijelo utvrđeno Statutom ove Ustanove, a na temelju priložene dokumentacije, odlukom se utvrđuje program koji je polaznik već savladao i program […]

Više

Prekvalifikacija podrazumijeva stjecanje novih znanja i vještina, odnosno kvalifikacija za novo zanimanje,a  na osnovu prethodno stečene školske spreme. Program prekvalifikacije provodi se na temelju programa propisanih za redovno obrazovanje, za polaznike stručne spreme za jedno zanimanje, radi stjecanja stručne spreme identične obrazovne razine za novo zanimanje, odnosno za polaznike sa srednjom školskom spremom radi stjecanja […]

Više